+84396295998

Bình Hoa Trang Trí Kim Vàng Giọt Lệ

Kích Thước: Cao 21cm – đường kính 9cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Danh mục: