Bình Hoa Trang Trí Khổng Tước

Kích Thước: Cao 18cm – đường kính 11cm 
Đặc tính:
 một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Danh mục: