+84396295998

Bình Trang Trí Hồ Lô Kim Sa

Kích Thước: Cao 9.5cm – đường kính 13cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Danh mục: